اجاره انواع جرثقیل سبد دار
افرادی که در ارتفاع کار میکنند نیاز به جرثقیل سبد دار هستند.

ادامه مطلب...

یکی از ماشین های سنگین، جرثقیل است که هنگام جا به جا کردن اجسام بزرگ و سنگین مانند تیر آهن نقش مهمی را ایفا میکند.

ادامه مطلب...

اجاره جرثقیل سنگین

ادامه مطلب...